Illustratie: Kindermishandeling (Fier)

Van opdrachtgever Fier kwam misschien wel de moeilijkste opdracht voor Studio Edward Kobus tot nu toe: Een illustratie over het thema kindermishandeling. Zowel de lastig te doorbreken spiraal van geweld (het wordt overgebracht van generatie op generatie) als de breekbaarheid van het slachtoffer moest worden uitgebeeld.

Na een verkennend gesprek met Fier leverde Studio Edward Kobus drie denkrichtingen in de vorm van schetsen. Hieruit koos Fier de uiteindelijke versie ter illustratie bij een verhandeling over geweld tegen kinderen. Het artikel werd verspreid in het kader van de Week tegen Kindermishandeling.

Details illustratie kindermishandeling

De tekening is opgezet in potlood maar digitaal uitgevoerd (inkt en lijnen)
De tekening is geschikt voor drukwerk aangeleverd

Galerij

Over Fier

Fier biedt hulp aan slachtoffers, getuigen en plégers van geweld in afhankelijkheidsrelaties; geweld dat plaatsvindt in relaties. Bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen, partners of jongeren die verliefd zijn. Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Meer info »

Tags: , , ,
Geplaatst op: november 18, 2015
My 2014 sneakers

credits Studio Edward Kobus

credits wordpress