Eerbetoon aan een dichter: Portret Slauerhoff

Portret Slauerhoff; Dit werk is een eerbetoon aan een van de beroemdste zonen van Leeuwarden: de dichter Jan Jacob Slauerhoff. De arts die aan land naar zee verlangde, en vice versa.

Wie kent niet dit beroemde gedicht?:

Ontwerp voor een print (1e versie)

Ontwerp voor een print (1e versie)

Woningloze
Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,
Nooit vond ik ergens anders onderdak
Voor de eigenhaard gevoelde ik nooit een zwak,
Een tent werd door de stormwind meegenomen.

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen.
Zolang ik weet dat ik in wildernis,
In steppen stad en woud dat onderkomen
Kan vinden, deert mij geen bekommernis.

Het zal lang duren, maar de tijd zal komen
Dat vóór de nacht mij de oude kracht ontbreekt
En tevergeefs om zachte woorden smeekt,
Waarmee ‘k weleer kon bouwen, en de aarde
Mij bergen moet en ik mij neerbuig naar de
Plek waar mijn graf in ‘t donker openbreekt.

Genoeg inspiratie voor een portret! En de eer komt de goede man zeker toe, want we kunnen hem met gemak rekenen tot een van de grootste dichters die het Nederlandse taalgebied (ofschoon hij werd geboren op Friese grond) ooit voortbracht.

Details portret Slauerhoff

Het portret is een vrije benadering van het gezicht van Slauerhoff, gebaseerd op meerdere foto’s. Na beknopt literatuuronderzoek naar de persoon van Slauerhoff heb ik getracht het karakter en de identiteit van de dichter te vangen in deze pentekening.

Bij wijze van arcering heb ik gekozen voor een vrije, zwierige invulling. Zo ontstaat een dynamisch lijnenspel dat het portret een extra laag geeft. Er is meer te zien dan ‘slechts’ een mensenhoofd.

Bij belangstelling kan ik de tekening leveren als (zeef)drukwerk. Mail naar studio@edwardkobus.eu voor meer informatie. Het origineel is ook beschikbaar op aanvraag.

Tags: , , ,
Geplaatst op: mei 23, 2016
My 2014 sneakers

credits Studio Edward Kobus

credits wordpress