Artist Impression Functioneel Ecosysteem Arnhem

Wageningen University and Research richt zich met het project Eco-Systeem-Stad op de vraag “hoe er een balans gecreëerd kan worden in de waterbehoefte van functioneel groen en de beschikbaarheid van water in de klimaatbestendige en natuurinclusieve stad.”

Specifiek voor Arnhem richt de pilot zich op functionele ecosystemen. Om te laten zien hoe natuurinclusiviteit, wonen, klimaatadaptatie, energie en mobiliteit samen zouden kunnen komen in Arnhem werd Studio Edward Kobus gevraagd een artist impression te maken.

Het beeld spreekt tot de verbeelding. Maar, het is technisch haalbaar. Een idyllisch toekomstbeeld van een evenzogoed leefbare als duurzame stad. We zien hoe de Veluwe door groenzones, groene verbindingen en groene daken verbonden wordt met de oever van de Rijn en het gebied ten zuiden van diezelfde Rijn door een groene brug. Op de daken van gebouwen wordt getuinierd, gerecreëerd en gesport. Bovendien bieden de daken (groene) alternatieven voor fiets- en wandelroutes over de grond.

Werkwijze
Om tot een goed eindresultaat te komen werd gewerkt met verschillende feedbackrondes waar zowel opdrachtgever als -nemer input konden geven op de inhoud. Een echte samenwerking waar de verbeelding voorop stond.

Meer info:
Opdrachtgever: Wageningen University and Research
Dienst: Artist Impressions
Project: TKI Eco-Systeem-Stad

Tags: , , ,
Geplaatst op: december 6, 2023
My 2014 sneakers

credits Studio Edward Kobus

credits wordpress